Pensioenpot legen om uw bedrijf te redden?

Alleen als er echt geen andere oplossing meer is. Want wanneer u uw pensioengeld gebruikt om uw schulden af te lossen, betaalt u over dit pensioengeld 72% belasting. En de wet laat hierbij geen ruimte voor verzachtende omstandigheden. Dit kwam onlangs naar voren bij een uitspraak van het gerechtshof in Amsterdam. Het gerechtshof in Amsterdam behandelde de zaak van een ondernemer die voor zijn pensioen een lijfrenteverzekering had afgesloten bij de bank. Wanneer men op deze wijze een pensioen opbouwt, zijn de premies fiscaal aftrekbaar. Zodra het opgebouwde kapitaal wordt omgezet in pensioen, wordt over de uitkering van het pensioen inkomstenbelasting geheven. In feite wordt het betalen van belasting in eerste instantie uitgesteld. De ondernemer in kwestie kwam met zijn bedrijf in de problemen en was genoodzaakt zijn polis af te kopen om zo zijn belastingschuld te kunnen betalen. Bij het afkopen van een lijfrente houdt de Belastingdienst standaard 52% aan inkomstenbelasting in. Daarbovenop komt een heffing van 20% revisierente. Deze revisierente is bedoeld om de overheid te compenseren voor het renteverlies dat de overheid lijdt door het eerdere betalingsuitstel. Normaliter neemt de overheid dit renteverlies voor eigen rekening, omdat zij ondernemers wil stimuleren een pensioen op te bouwen. Echter, wanneer men de polis vroegtijdig afkoopt wordt dit gezien als oneigenlijk gebruik van de regeling. In dit geval wil de overheid daarom wel gecompenseerd worden voor het renteverlies. Dus wanneer u denkt dat het vroegtijdig afkopen van uw pensioenpolis de oplossing is om uw bedrijf te redden, kijkt u dan nog één keer verder. Samen met Stichting Onafhankelijke Bedrijfsadviseurs. Onze adviseurs kijken naar een andere oplossing. Een oplossing waarbij...